ngày 3 đêm"/>
traveltour.coo.me

Du lịch khám phá Cái Bè - Cần Thơ - Châu Đốc - Hà Tiên

Giá

3.579.000đ

4 ngày 3 đêm

- Tham quan nhà xưa Nam bộ hơn trăm năm tuổi, theo lối kiến trúc Pháp - Việt (tùy theo thủy triều)

- Tham quan chợ nổi Cái Răng - một chợ nổi lớn của vùng Đồng Bằng sông Cửu Long

- Viếng Lăng Thoại Ngọc Hầu - danh nhân có công khai mở đất An Giang

- Viếng Chùa Hang - ngôi chùa gắn liền với truyền thuyết 2 con rắn lớn biết nghe kinh Phật

- Viếng lăng Mạc Cửu - người có công khai trấn đất Hà Tiên vào thế kỷ 18